Art contemporàni i public. una relació impossible ?

Art contemporàni i public. una relació impossible ?
25 octubre, 2009 avvac

Primeres Jornades d`Investigació / 5 i 6 de Novembre de 2009 / saló d`actes del MUVIM

Si en l’actualitat donem per fet els vincles entre l’art contemporani i el públic, per què plantegem encara certes qüestions?

Falla alguna cosa en l’engranatge de la creació artística? Ha quedat l’art contemporani superat enfront d’altres formes de transmissió? Poden els centres d’art i els museus intervenir positivament en la regeneració de l’escena cultural? És l’educació un dels pilars fets malbé en la societat actual? Han optat els creadors per bastir un discurs artístic elitista? Quins elements intervenen per al desenvolupament d’un cert “menyspreu” envers l’art contemporani per part d’un ampli sector del públic? Quines iniciatives es podrien desenvolupar per tal de contribuir en la transformació de les dinàmiques de distanciament?

Descargar el PDF

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló