III Reconeixements AVVAC | Dissabte 3 de dessembre a las 20:00 a Ca Revolta V Jornades de professionalitació | del 1 al 3 de dessembre

Podeu descarregar la informació en el següent enllaç drive: / Podéis descargar la información en el siguiente enlace drive:

ACÍ / AQUÍ