Objectius AVVAC

Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) s’ha constituït com una plataforma permanent des de la qual poder realitzar propostes sòlides i rigoroses que influïsquen en les administracions, en l’opinió pública i en els agents privats, tant per a la defensa de la consideració professional de l’artista com per al foment del suport institucional, públic i privat als processos de recerca, formació, producció, gestió, exhibició i difusió de l’art contemporani.

Els principals objectius d’AVVAC són:

 1. Promoure el reconeixement del dret a la remuneració econòmica de l’artista.
 2. Defensar els drets morals dels autors.
 3. Defensar la llibertat d’expressió.
 4. Renovar les relacions amb els mediadors culturals, públics i privats, professionalitzant-se mitjançant l’ús de contractes per escrit.
 5. Millorar el tracte fiscal i la inserció en la Seguretat Social dels artistes.
 6. Defensar, intervenir i assessorar als artistes en casos conflictius.
 7. Promoure la presència de les arts visuals contemporànies en tots els nivells educatius.
 8. Donar suport als processos de recerca i producció artística.
 9. Impulsar activitats per a la formació contínua dels artistes.
 10. Fomentar la creació, desenvolupament i consolidació d’infraestructures públiques destinades a la producció i la difusió de l’art contemporani.
 11. Defensar l’increment i racionalització de les inversions en cultura.
 12. Defensar el dret dels artistes a la participació en la gestió de la cultura.
 13. Fomentar el mercat de l’art.
 14. Impulsar nacional i internacionalment l’art i als artistes de la Comunitat Valenciana.
Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló