Què és AVVAC?

AVVAC —Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló— és una associació sense ànim de lucre amb seu a València destinada a reunir, dins d’una forma jurídica comuna, al col·lectiu d’artistes visuals de la Comunitat Valenciana. Va ser creada al novembre de 2008 com una associació oberta formada per creadors/as i productors/as culturals residents a la Comunitat Valenciana. Els seus associats treballen en qualsevol de les diverses disciplines, tècniques i suports existents vinculats a les arts visuals contemporànies: pintura, escultura, dibuix, gravat, fotografia, vídeo, instal·lació, performance, art electrònic, etc. El seu àmbit d’actuació territorial és la Comunitat Valenciana.

AVVAC és membre de la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals de l’Estat Español (UAAV) — organització que reuneix a les associacions d’artistes de les Comunitats Autònomes— i participa al seu torn de la International Association of Art (IAA) que agrupa a les organitzacions nacionals d’artistes de la Unió Europea. Aquesta triple pertinença ens permet gaudir de representació i interlocució en tots els àmbits geogràfics, ja siga l’europeu, l’estatal o l’autonòmic i incidir sobre les polítiques culturals, econòmiques i socials que ens afecten com a artistes visuals. Així, podem intervenir en el debat i la negociació tant de les millores del marc legal que ens incumbeix com del disseny i la redefinició de les polítiques culturals propostes.

Per a què serveix AVVAC?

AVVAC representa al col·lectiu d’artistes de la Comunitat Valenciana defensant els seus interessos davant qualsevol institució, pública o privada, aparell legislatiu, agents del mercat de l’art i mediadors culturals i, especialment, davant les administracions de l’estat, comunitat autònoma, diputacions i ajuntaments. Així mateix, AVVAC es proposa col·laborar amb altres associacions, institucions i professionals pertanyents als àmbits de l’art, la cultura i el pensament per a dinamitzar la creació, l’educació, la producció, l’exhibició, el debat artístic i la formació contínua dels artistes a la Comunitat Valenciana.

Les seues funcions fonamentals són:

  1. Defensar la consideració dels artistes visuals com a professionals i treballar per la millora de les seues condicions laborals, socials i culturals.
  2. Promoure la utilitat social de la cultura, de l’art contemporani i de l’educació artística.

Grup de Coordinació 2018 (abans Junta Directiva)

Càrrecs en la nova junta Directiva segons acord de l’assemblea del 3/3/2018 pel qual es modifiquen el nombre mínim exigit de components així com les denominacions de: Vicepresident que passa a ser Adjunt a Coordinació, President que passa a Coordinador i Junta Directiva que passa a Grup de coordinació. Funcions estatutàries, organitzatives i responsabilitats.

Vocal 1: Graham Bell

Vocal 2: Lluci Juan. Responsable de l’àrea de territori d’AVVAC. Actualment estic el·laborant un mapa de les institucions, associacions, col·lectius i artistes d’Alacant, València i Castellò. Sóc la responsable del compte de correu electrònic terrritori@avvac.net

Vocal 3: Rafael Alguer. És responsable junt a Jesús Villanueva de la Secretaría i Tresoreria d’AVVAC. Serà la persona que atenga personalment en la oficina d’AVVAC (el dijous de 18:00 a 20:00h.)

Vocal 4: Salomé Rodríquez. Responsable de l’àrea d’educació d’AVVAC i xarxes socials.

Vocal 5: Alfredo Mordss.

Secretari/tresorer: Jesús Villanueva. Les seues tasques són mantenir actualitzat el llistat de socis d’AVVAC, realitzar pagaments i enviar els butlletins. És responsable del compte de correu electrònic info@avvac.net

Adjunt a coordinació: Emilio Gallego. Les seues responsabilitats són les xarxes socials d’AVVAC, els comunicats de premsa i les relacions amb la UNION_AC. És responsable del compte de correu electrònic de prensa@avvac.net

Coordinador: Rafael Tormo. Les seues responsabilitats són actuar representació d’AVVAC allà am és sol·licite, tallers i jornades, actuar com a coordinador, etc. És el responsable del compte de correu electrònic Presidència@avvac.net

 

 

 

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló