Reunió amb Xavier Rius, Diputat de Cultura de València.

Reunió amb Xavier Rius, Diputat de Cultura de València.
3 octubre, 2018 Jesus Villanueva

Dimecres passat, dia 26 de setembre, ens vam reunir en representació de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló – AVVAC -, Lluci Juan i Rafael Tormo, amb el Diputat de Cultura de la Diputació de València per a tractar diversos temes.
En primer lloc, demanem la normalització dels contactes, ja que no s’havien produït fins ara i que s’establissin de manera peri dica.
Vam exposar el nostre malestar pel tràmit administratiu seguit per al nomenament dels nous directors del MuVIM i Museu Etnol gic. Comentem que ja que s’havia produït un canvi polític i després de la signatura del Pacte del Botànic, no tenia sentit utilitzar només la forma administrativa per a aquests nomenaments. Li recordem que des AVVAC, al costat d’altres agents del sector, hem treballat intensament per aconseguir que s’inclogués com a nou model, el Manual de les Bones Pràctiques.
El Diputat de Cultura va sostenir en tot moment que aquest tema no depenia directament d’ell, ja que en aquest cas només hi havia aplicar la llei per portar a tràmit el procés. Insistim en què no s’havien explorat totes les opcions i que, ell com a President de la Mesa, podria trucar a experts externs amb veu per sense vot. Aquesta anotació aquesta recollida en les bases com “discrecionalitat tècnica” Per la seva banda, Xavier Rius va assenyalar que potser en altres situacions podria pensar-se la possibilitat que aquestes places fossin ocupades com “contracte d’alta direcció”. Per en aquest moment no depenia d’ell i va insistir que només aplicava la llei.
També vam exposar la nostra preocupació en relació a l’estat de les beques Alfons Roig, al que va respondre que en aquest moment estan en un procés de recuperar-les i que ens contactaran en breu per comptar amb les nostres
aportacions. Vam exposar la nostra percepció del constant allunyament de la Diputació de les Arts Visuals (tancament de la Sala Parpalló, desinterès per les Beques Alfons Roig, etc.) responent que partíem de premisses que no s’ajusten a la realitat, que la Sala Paprpalló era ja un projecte “liquidat” i que només queda com el nom d’una sala al MuVIM. Per la nostra banda, insistim que es pot dotar de nou contingut a la sala Parpalló, obtenint com a resposta que no tenen personal ni pressupost.
Durant la reunió amb el Diputat, ha insistit que durant molt de temps la Diputació ha estat utilitzada en competència amb la Generalitat i que una mala praxi heretada va dotar a la diputació de centres com el MuVIM, entre d’altres (fins i tot el Museu Taurí), que es s’allunyen de la finalitat de la Diputació, que és dotar de recursos als municipis més petits. En aquest sentit insistim en plantejar la necessitat de dotar als ajuntaments d’ajuts per a projectes d’arts visuals, cosa que accepto tractar en futures reunions, assenyalant que havien obert recentment una línia de suport a l’art per a ajuntaments.
A la reunió vam indicar la necessitat d’escoltar la societat civil, i recollir les seves reclamacions (igual que nosaltres) al que va manifestar que ell només pot complir amb la legislació, evitant el risc de querelles, per que prenia nota de cara a una nova legislatura. Seguidament ens va recordar les línies de suport a les arts plàstiques que actualment tenen actives i que, ens ha de tenir en compte en futurs temes relacionats i escoltar les nostres consideracions.
Considerem aquesta reunió com un primer contacte per facilitar una major presència del nostre col·lectiu a l’hora d’obrir línies i projectes amb aquesta institució, així com també, ha servit per fer palesa nostres desacords i posició en la defensa que cal adaptar-se al Manual de les Bones Pràctiques.

Setembre de 2018
Gabinet de premsa
Grup de Coordinació de AVVAC

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló